Aqua expert

Aktivt Kolfilter

Med aktivt kol 

Aqua Expert AB ́s kolfilter reducerar humus(COD)-halten i vatten. 

Produktegenskaper

  • Manuell ventil för backspolning
  • Backspolning ger förökad livslängd hos det aktiva kolet
  • Kräver ingen elanslutning
  • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • CE-märkt
     
Hitta återförsäljare

Aktivt Kolfilter

Höga värden av organiskt material (humus) kan ge ditt dricksvatten lukt, smak och färg. Ett aktivt kolfilter reducerar halten av humus i vattnet. Filterbädden består av ett granulärt aktivt kol som har en mycket stor ytarea. Genom att låta dricksvattnet passera filterbädden adsorberas de organiska ämnena på det aktiva kolet och fastnar där och ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vattnet lukt, smak och färg. För att få bort COD-halten passerar vattnet en filterbädd av granulärt aktivt kol vilket adsorberar det organiska materialet. Ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

Till dessa filter krävs ingen elanslutning. Filterbädden bytes vid behov.

Typ

Höjd

mm

Diameter

mm

Röranslutning

Material

mm

Maxflöde

lit/min

Kol 75 1650 318 inv. 1" Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 15
Kol 125 1360 405 inv. 1" Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 20
Kol 175 1950 405 inv. 1" Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 25

 Max arbetstryck: 6 bar.

Faktablad

Faktablad