Aqua expert

Beställ vattentest

Använd formuläret nedan för att beställa en vattenprovtagning. Vi skickar provflaska hem till er, ni fyller flaskan med vatten och fyller i frågeformuläret och skickar sedan det tillbaka till oss - enkelt och smidigt. 

* = obligatoriskt fält

 

Kontaktuppgifter

Namn*

Fyll i ditt namn

Adress*

Fyll i din Adress

Postnummer*

Fyll i ditt postnummer

Postort*

Fyll i ditt postort

Telefon hem

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post*

Fyll i en korrekt e-post

Personnummer*(12 siffror xxxxxxxx-xxxx)

Fyll ett giltigt personnummer.
 

Personuppgifterna används enbart i syfte att kontrollera folkbokföringsadress.

 

Val av analyspaket


Aqua expert

Liten Kem 395 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st liten kem.(fysikalisk/kemisk) för 395kr

Icke ackrediterade parametrar:

Alkalinitet, Färg, Hårdhet, Järn, Permanganatindex, Klorid, Mangan, Nitratkväve, Nitritkväve, pH. Bottensats, Grumlighet, Lukt, Aggressiv kolsyra

Faktura skickas efter inskickat prov. 


Analyserbjudande nedan utförs av vår samarbetspartner ALcontrol. Allt emballage så som provflaskor och informationsmaterial från ALcontrol skickas från laboratoriet i Linköping. Försändelsen hämtas ut på närmaste postkontor/utlämningsställe. Proverna lämnas första hand in på närmsta inlämningsställe enligt bifogad adresslista. Finns ej denna möjlighet skickas emballaget via postens företagspaket på egen bekostnad.

Livsmedelsverkets Normalpaket 1095 kr (DVE001+DVE002 och Radon)

 Ja tack, härmed beställer jag 1 st LVN Normalpaket. Pris 1095kr.

Analyspaketet omfattar: Stor Kem, radon samt mikrobiologisk analy)


Livsmedelsverkets rekommenderade paket (DVE001+DVE002+DVE003 och Radon) 1795 kr

(Normal kem+Tungmetaller)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st LVN rekomenderade paket. Pris 1795kr inkl. moms.
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, ammoniumkväve, ammonium, nitritkväve, nitrit, fosfat, fosfatfosfor, aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, uran.


Stor Kem 745 kr (DVE001)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st Stor Kem. Pris 745kr
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, fluorid, nitratkväve, nitrat, klorid, sulfat, ammoniumkväve, ammonium, nitritkväve, nitrit, fosfat, fosfatfosfor, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan, natrium, hårdhet (total).


Radonanalys 375 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st radonanalys. Pris 375:- inkl. moms.

 


Mikrobiologisk analys 425 kr (DVE002)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st bakteriologisk analys. Pris 425kr
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn Escherichia coli Koliforma bakterier

 


Övriga uppgifter

Antal

Ev kampanjkod

Bifogad fil

 

 

 

Meddelande

Jag godkänner Aqua Experts köpvillkor

Du måste godkänna villkoren