Aqua expert

Beställ vattentest

Använd formuläret nedan för att beställa en vattenprovtagning. Vi skickar provflaska hem till er, ni fyller flaskan med vatten och fyller i frågeformuläret och skickar sedan det tillbaka till oss - enkelt och smidigt. 

* = obligatoriskt fält

 

Kontaktuppgifter

Namn*

Fyll i ditt namn

Adress*

Fyll i din Adress

Postnummer*

Fyll i ditt postnummer

Postort*

Fyll i ditt postort

Telefon hem

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post*

Fyll i en korrekt e-post

Personnummer*(12 siffror xxxxxxxx-xxxx)

Fyll ett giltigt personnummer.
 

Personuppgifterna används enbart i syfte att kontrollera folkbokföringsadress.

 

Val av analyspaket

Aqua expert

AQUA Premium 695 kr (DVE001+FEELOF+CO2AGG)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st AQUA Premium. Pris 695kr  (DVE001) Hårdhet, Järn, Kalcium, Kalium, Konduktivitet, Koppar, Lukt, Magnesium, Mangan, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Natrium, Nitritkväve, pH, Turbiditet, Klorid, Nitratkväve, Sulfat, Alkalinitet, Ammoniumkväve, COD-Mn, Fluorid, Fosfatfosfor, Färg + Aggressiv kolsyra, Järn ELOF, Langeliers index.

Analyserbjudande nedan utförs av vår samarbetspartner ALcontrol. Allt emballage så som provflaskor och informationsmaterial från ALcontrol skickas från laboratoriet i Linköping. Försändelsen hämtas ut på närmaste postkontor/utlämningsställe. Proverna lämnas första hand in på närmsta inlämningsställe enligt bifogad adresslista. Finns ej denna möjlighet skickas emballaget via postens företagspaket på egen bekostnad.

Livsmedelsverkets Normalpaket 1095 kr (DVE001+DVE002 och Radon)

 Ja tack, härmed beställer jag 1 st LVN Normalpaket. Pris 1095kr.

(DVE002) Koliforma bakterier, Odlingsbara Mikroorganismer, E-coli,

(DVE001) Hårdhet, Järn, Kalcium, Kalium, Konduktivitet, Koppar, Lukt, Magnesium, Mangan, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Natrium, Nitritkväve, pH, Turbiditet, Klorid, Nitratkväve, Sulfat, Alkalinitet, Ammoniumkväve, COD-Mn, Fluorid, Fosfatfosfor, Färg och Radon.

Livsmedelsverkets rekommenderade paket (DVE001+DVE002+DVE003 och Radon) 1795 kr

(Normal kem+Tungmetaller)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st LVN rekomenderade paket. Pris 1795kr inkl. moms.

(DVE002) Koliforma bakterier, Odlingsbara Mikroorganismer, E-coli,

(DVE001) Hårdhet, Järn, Kalcium, Kalium, Konduktivitet, Koppar, Lukt, Magnesium, Mangan, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Natrium, Nitritkväve, pH, Turbiditet, Klorid, Nitratkväve, Sulfat, Alkalinitet, Ammoniumkväve, COD-Mn, Fluorid, Fosfatfosfor, Färg + Aggressiv kolsyra, Järn ELOF, Langeliers index,

(DVE003) Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran, Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly,

och Radon.

Radonanalys 375 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st radonanalys. Pris 375:- inkl. moms.

 

Mikrobiologisk analys 425 kr (DVE002)

Ja tack, härmed beställer jag 1 st bakteriologisk analys. Pris 425kr
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn Escherichia coli Koliforma bakterier

 

Övriga uppgifter

Antal

Ev kampanjkod

Bifogad fil

Meddelande

Jag godkänner Aqua Experts köpvillkor

Du måste godkänna villkoren