Aqua expert

F10

Aqua Expert AB:s fluoridfilter reducerar höga fluoridhalter i vattnet till en normal och icke skadlig nivå med hjälp av en aktiverad aluminiumoxid som filtermaterial.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Utan returspolning
  • Indikerar när det är dags att byta filter och massa (vattenmätare)
  • Är CE-märkt
Hitta återförsäljare

F10

Aqua Expert AB:s fluoridfilter reducerar höga fluoridhalter i vattnet till en normal och icke skadlig nivå med hjälp av en aktiverad aluminiumoxid som filtermaterial.

När vattnet passerar den aktiverade aluminiumoxiden fastnar fluoridjonerna i filtermaterialet. När filtermaterialets upptagningskapacitet förbrukats enligt förinställt värde på vattenmätaren så måste filtermaterialet bytas ut. Kapaciteten för aluminiumoxid är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten, se kapacitetskurva. Filterpatronen byts samtidigt som aluminiumoxiden.

Typ Mått, höjd x diameter mm Röranslutning mm Material Maxflöde lit/min
SA 550 x 160 R8 Glasfiber 2

Max arbetstryck: 6 bar.

Faktablad

Faktablad

Bruksanvisning

Bruksanvisning