Aqua expert

Humic

Produktegenskaper

  • Partikelfilter utan kemikalier
  • Med automatisk returspolning
  • Partikelfiltret är servicevänligt
  • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • Miljövänligt 
Hitta återförsäljare

Vår produktserie Humic är ett helautomatiskt partikelfilter och idealt till att reducera vattenpartiklar i storlekarna 3-5 micron. 

 

Välj Humic TBX för ett kristallklart vatten. TBX är en kristallin zeolit och med sin oregelbundna yta och hög porositet klarar materialet en filtrering av partiklar ända ned till 3 micron.


TBX tillåter en markant högre flödeshastighet än normala sandfilter och kan bära upp till 3 gånger mer partiklar än traditionell sand.

Till detta humusfilter krävs elanslutning och avlopp. 

Om du misstänker en hög halt av humus i vattnet så kan ett vattenprov från din egen brunn vara intressant för dig.

Typ Höjd mm Ø mm Röranslutning mm Brunnsvatten max 5 mikron Ytvatten max 5 mikron Sjövatten max 5 mikron Max flöde** L/min Spolvolym (max) lit Spol- volym (min) lit Spolflöde
Humic 10 TBX 1438 254 R20 21 lit/min 17 lit/min 12 lit/min 25 lit/min 312* 208* ≈ 26
Humic 12 TBX 1300 318 R20 21 lit/min 26 lit/min 20 lit/min 39 lit/min 432* 288* ≈ 36
Humic 16 TBX 1560 405 R20 21 lit/min 42 lit/min 32 lit/min 64 lit/min 600* 400* ≈ 50