Aqua expert

Maxi Humus

Helautomatiska

Aqua Expert AB´s humusfilter tar effektivt bort för höga halter av COD genom en jonbytarmassa.

Produktegenskaper

  • med garanterat resultat
  • med automatisk returspolning
  • med förbigångsventil
  • är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Aqua Expert AB´s humusfilter tar effektivt bort för höga halter av COD genom en jonbytarmassa.

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vatten lukt, smak och färg. För att få bort COD-halten passerar vattnet en filterbädd med jonbrytarmassa. Filterbädden tar till sig det organiska materialet och ut kommer ett klart och friskt vatten. Filterbädden regenereras med en saltlösning så salttabletter fylles på efterhand. Till dessa filter krävs ett avlopp.

Typ Höjd mm Mått b x d, mm Diameter filtertank mm Diameter salttank mm Höjd salttank mm Röranslutning  mm Kapacitet lit/min
Maxi 1150 340 x 500 - - - R25 ≈ 12

Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat.