Aqua expert

Midi, Maxi

Vattenavhärdare, Mjukvattenfilter

Aqua Expert AB's vattenavhärdare, även kallat mjukvattenfilter, gör hårt vatten mjukt med effektiv jonbytarmassa. Vattenavhärdare Midi har en kapacitet på 18 liter per minut medan Maxi har en kapacitet på 35 liter per minut.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Med automatisk returspolning
  • Med förbigångsventil 
  • Med vattenmätarstyrd automatik
  • Filtret är CE-märkt

 

Hitta återförsäljare

Midi, Maxi

När det hårda vattnet passerar jonbytarmassan byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natriumsalterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. Automatiken programmeras att returspola efter förbrukad mängd vatten. Saltförbrukningen är alltså optimal med den vattenmätarstyrda automatiken.

 

Motverkar hårt vatten

Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problem då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc. Dessutom medför hög kalkhalt i vattnet att det uppstår vita fläckar på lacken vid biltvätt – vilket syns extra mycket på mörka bilar.

När det hårda vattnet passerar jonbytarmassan byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natriumsalterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. Automatiken programmeras att returspola efter förbrukad mängd vatten. Saltförbrukningen är alltså optimal med den vattenmätarstyrda automatiken.

                    

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp.

Typ Höjd mm Mått b x d, mm Diameter filtertank mm Diameter salttank mm Höjd salttank mm Röranslutning  mm Index m vid 1° dH Kapacitet lit/min Mängd salt per spolning kg
Midi 1150 340 x 500 - - - R20 35 ≈ 18 ≈ 1,7
Maxi 1150 340 x 500 - - - R20 70 ≈ 35 ≈ 3,3

Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat. 

Faktablad

Faktablad