Aqua expert

Nitrat/Uranfilter

Brunnsfilter med automatisk returspolning

Nitrat/Uran är en typ av förorening som kan förekomma i brunnar naturligt. Med hjälp av uranfilter från Aqua Expert renas ditt brunnsvatten med en jonbytarmassa.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Med automatisk returspolning
  • Med förbigångsventil
  • Filtret är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Uranfilter

Nitrat och uran är en typ av förorening som kan förekomma i brunnar naturligt. Vattenproblemet varierar stort inom landet - för höga halter kan leda till hälsoproblem. Med Aqua Experts kombinerade nitrat och uranfilter så renas ditt vatten effektivt och blir drickbart. 

När vattnet passerar jonbytarmassan i uranfiltret byter nitrat eller uran plats med de lättlösliga salterna i jonbytarmassan och ett rent vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad.  Hur lång tid detta tar är beroende av mängden nitrat eller uran i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa filter med jonbytarmassa för nitrat i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad nitrat avlägsnas och spolas ut i avloppet. Filter med jonbytarmassa för uran (uranfilter) returspolas med vatten och då endast i syfte att röra om jonbytarmassan. Inget uran avges ut i avloppet.

Returspolningsintervallen programmeras efter vattnets egenskaper och beräknad vattenförbrukning.

Typ Höjd mm Mått b x d mm Röranslutning mm Maxflöde lit/min
Midi Nitrat/uran 1150 340 x 500 R20 ≈ 12/18
Maxi Nitrat/uran 1150 340 x 500 R20 ≈ 25/35

 Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat.