Aqua expert

Fluoridfilter

Aqua Expert AB:s fluoridfilter reducerar höga fluoridhalter i vattnet till en normal och icke skadlig nivå med hjälp av en aktiverad aluminiumoxid som filtermaterial.

Aqua Home - Fluoridfilter