Aqua expert

Humusfilter

Humus är organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet och omvandlat. Hög humushalt kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd samt snösmältning. Humus resulterar i missfärgat, gult vatten.

Aqua Home - Humusfilter


Aqua Easy - Humusfilter