Aqua expert

Magnetitfilter

I ett vattenburet värmesystem bildas det naturligt magnetit. Magnetit i systemet gör att uppvärmningen blir mindre effektiv och radiatorernas värmeöverföring blir sämre. Dessutom ökar slitaget på cirkulationspumpar och shuntar och termostater kan skadas. Aqua Expert erbjuder magnetitfiltret Centramag 2 för att enkelt kunna fånga magnetiten så att uppvärmningskostnader minskar och anläggningens livslängd ökar.

Aqua Home - Magnetitfilter