Aqua expert

Oxydator

En oxydator används för att syresätta vatten som är påverkat av svavelväte, även kallat vätesulfid eller berggas. Svavelväte uppstår i syrefattiga miljöer och är bland annat ett vanligt förekommande problem i borrade brunnar. Att vattnet är påverkat av svavelväte märks på odören, som påminner om "ruttnande ägg". För att lösa vattenproblemet behöver vattnet luftas och syresättas, vilket görs med oxydatorn.

Aqua Home - Oxydator

Oxydatorn är svensktillverkad, kräver ingen el-anslutning och luftar/syresätter automatiskt vid varje pumpstart.Oxydatorn