Aqua expert

Rostfria hydroforer

En hydrofortank är en trycktank för förvaring av dricksvatten i samband med hushåll med egna vattentäkter. Hydroforen fungerar också som en tryckutjämningsenhet för att transportera vatten genom ett ledningssystem ut till befintliga tappkranar. För att undvika komplikationer och skapa hållbara produkter väljer vi att bygga våra hydroforer av rostfria material. Rostfria hydroforer ger en extremt hög kvalité, de avger inga miljöfarliga ämnen och har en extrem lång hållbarhet.

Aqua Home - Rostfria hydroforer

Våra rostfria hydroforer har en kapacitet på 150, 300 eller 500 liter. Hyrdoforerna tillverkas här i Sverige och är doppbetade och försedda med spaltfria svetsar.

Aqua Easy - Rostfria hydroforer