Aqua expert

Syreaktivator

En syreaktivator används för att syresätta vatten som drabbats av svavelväte, även kallat vätesulfid eller berggas. Svavelväte uppstår i syrefattiga miljöer och är bland annat ett vanligt förekommande problem i borrade brunnar. Att man har vatten drabbat av svavelväte märks på odören, som påminner om "ruttnande ägg". För att lösa vattenproblemet behöver vattnet luftas och syresättas, vilket görs med syreaktivatorer.

Aqua Home - Syreaktivator

Syreaktivator SA är svensktillverkad, kräver ingen el-anslutning och luftar/syresätter automatiskt vid varje pumpstart.