Aqua expert

Radonett - Radonfilter

Radonavskiljare med hög verkningsgrad

Radonett är Europas mest sålda radonavskiljare. Radonetts radonavskiljare tar även bort radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Med by-pass för enkel urkoppling vid service
  • Med miljövänlig rening
  • Med låga driftskostnader
  • Med svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • Med hög kapacitet
  • Med enkel installation
Hitta återförsäljare

Radonett Radonavskiljare

Problem med radon i ditt vatten? Radonett är en radonavskiljare som renar ditt vatten effektivt. Hos Aqua Expert hjälper vi dig med allt från konsultation och montering av din radonavskiljare.

Brunnspumpen leder in vatten i radonavskiljaren via en inloppsdysa. I radonavskiljaren sitter en luftinjektor med en hög verkningsgrad (4,5 på 1), som blandar i 450 liter luft per minut i vattnet. Denna intensiva luftning skiljer radonet från vattnet och leder ut det via ett 50 mm luftningsrör. Radonett tar bort minst 97% av radon i vatten, men vid normal drift avskiljs minst 99%.

Järn eller mangan i vattnet?

Förekommer järn och-/eller mangan i vattnet? I så fall bör filtret mot detta monteras innan din radonavskiljare, detta för att säkerställa en hög driftsäkerhet. För att möjliggöra uttag av ofiltrerat vatten vid driftstopp bör en By-pass vara monterad på din radonavskiljare.

Brunnspumpen trycker in vatten i radonavskiljaren via en inloppsdysa. I radonavskiljaren sitter en luftinjektor med en mycket hög verkningsgrad, 4,5 på 1, som blandar i 450 liter luft per minut i vattnet. Denna intensiva luftning gör att radonet avskiljs och leds ut via ett 50 mm luftningsrör. Radonavskiljaren tar bort minst 97% men vid normal drift ca 99%. Om det förekommer järn och/eller mangan i vattnet måste filter mot detta monteras före radonavskiljaren, detta för att säkerställa den höga driftsäkerheten.                 

By-pass är förmonterad på maskinen. By-passen möjliggör uttag för ofiltrerat vatten vid driftsstopp och service på ett enkelt och snabbt sätt.

Typ

Höjd

mm

Bredd mm Djup mm Anslutning Maxflöde,
liter/minut
(2 bar)
 
A1UV 1040 320 580 inv. 3/4" 20
B2UV 1040 320 580 inv. 3/4" 10
S1UV 1450 320 680 inv. 3/4" 38
S2HY 1450 600 500 inv. 1" 66
S2BA 1450 600 500 inv. 1" 135

Max arbetstryck: 6 bar. Elanslutning: 380 V / 220 V. 

Faktablad

Faktablad