Aqua expert

Syreaktivator som tar bort lukt av svavelväte

I syrefattigt vatten bildas svavelväte - ett vanligt problem i brunnsvatten. Aqua Expert AB:s syreaktivator SA luftar bort den dåliga lukten av svavelväte/berggas.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Luftar och syresätter syrefattigt vattnet automatiskt vid varje  pumpstart
  • Utan driftskostnader
  • Kan monteras mot både hydropress och hydrofor
  • Med svensktillverkade rostfria behållare
  • Kräver ingen el-anslutning
  • Är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Syreaktivator åtgärdar syrefattigt vatten 

Svavelväte avger en lukt som kan liknas vid ruttnande ägg och är ett vanligt förekommande problem i borrade brunnar. Eftersom gasen uppkommer i syrefattigt vatten måste brunnsvattnet syresättas för att bli kvitt den obehagliga odören av svavelväte. Aqua Experts syreaktivator är avsedd för svavelvätelukt och är byggd på samma princip som vårt järn/manganfilter - Göingefilter Kombi. Syreaktivatorn syresätter vattnet och därmed avluftas svavelvätelukten. Syreaktivatorn kan monteras både mot hydrofor och hydropress.

Svavelväte/berggas avlägsnas genom luftning i syreaktivatorn.

Ny luft tillförs automatiskt vid varje pumpstart. Under pumpens gångtid rinner konstant en liten mängd vatten ur avloppsröret.

Till denna anläggning krävs ett avlopp.

Typ Mått, höjd x bredd x djup mm Röranslutning mm Material
SA 760 x 510 x 120 R20 x R25 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301

Max arbetstryck: 6 bar 

Faktablad

Faktablad

Bruksanvisning

Bruksanvisning