Aqua expert

Syreaktivator

I syrefattigt vatten bildas svavelväte - ett vanligt problem i brunnsvatten. Aqua Expert AB:s syreaktivator SA luftar bort den dåliga lukten av svavelväte/berggas.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Luftar och syresätter syrefattigt vattnet automatiskt vid varje  pumpstart
  • Utan driftskostnader
  • Kan monteras mot både hydropress och hydrofor
  • Med svensktillverkade rostfria behållare
  • Kräver ingen el-anslutning
  • Är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Syreaktivator åtgärdar syrefattigt vatten 

Svavelväte avger en lukt som kan liknas vid ruttnande ägg och är ett vanligt förekommande problem i borrade brunnar. Eftersom gasen uppkommer i syrefattigt vatten måste brunnsvattnet syresättas för att bli kvitt den obehagliga odören av svavelväte. Aqua Experts syreaktivator är avsedd för svavelvätelukt och är byggd på samma princip som vårt järn/manganfilter - Göingefilter Kombi. Syreaktivatorn syresätter vattnet och därmed avluftas svavelvätelukten. Syreaktivatorn kan monteras både mot hydrofor och hydropress.

Svavelväte/berggas avlägsnas genom luftning i syreaktivatorn.

Ny luft tillförs automatiskt vid varje pumpstart. Under pumpens gångtid rinner konstant en liten mängd vatten ur avloppsröret.

Till denna anläggning krävs ett avlopp.

Typ Höjd, mm Bredd, mm Djup, mm Röranslutning Material
SA 760 510 120 inv. 3/4" x inv. 1" Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301

Max arbetstryck: 6 bar 

Faktablad

Faktablad

Bruksanvisning

Bruksanvisning