Aqua expert

Allt börjar med en vattenanalys!

Aqua Expert har ett eget ackrediterat laboratorium för utförande av vattenprover, detta är något helt unikt för vattenfilterbranschen. Aqua-Lab blev ackrediterat 15:e april 1999 för fysikalisk/kemisk analys av enskild vattentäkt. Det innebär att vi använder godkända metoder som kontrolleras dagligen enligt ett utarbetat kontrollsystem. Vi deltar dessutom i provningsjämförelser, så kallade blindprover som en kvalitetskontroll. Arbetet är styrt av ett kvalitetssystem som kontrolleras av SWEDAC. 

Vi valde att ackreditera oss för att förbättra analysarbetet samt för att kunna visa vår professionalism och poängtera vårt oberoende från säljverksamheten. På Aqua-Lab utför vi vattenanalyser från enskilda vattentäkter från hela Sverige och ibland även från andra länder. 

Vattenprover med posten

När ni har beställt en vattenanalys av oss skickar vi en provflaska med föradresserat och förfrankerat svarskuvert hem till er. 

Ni fyller flaskan med vatten, fyller i frågeformuläret så vi vet vem vattenprovet kommer ifrån och sedan läggs allt i en postlåda. Enkelt och smidigt. Att vattenanalysen dessutom endast kostar 395:- inklusive moms och porto är bara en bonus.

 

De parametrar vi inriktar oss på vid vattenanalys är:

 • Bottensats *
 • Grumlighet *
 • Lukt *
 • Färg
 • pH
 • Alkalinitet
 • Aggressiv kolsyra *
 • Klorid 
 • Hårdhet Tyska grader 
 • Järn 
 • Mangan 
 • Nitrit-kväve 
 • Nitrat-kväve 
 • Permanganatindex

* = Ej ackrediterade metoder

» Exempel på analys och värden

Bedömning av vattenanalysen sker enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 2013-12-19.


Vill ni även göra radonanalys eller bakteriologisk analys så kan vi vara behjälpliga med att förmedla detta, men analysen utförs ej av Aqua-Lab. Kontakta oss gärna om ni har några frågor, beställ din vattenanalys här.