Aqua expert

Magnetit

Problem

Många av oss känner igen korroderat järn som en rödorange beläggning. Men det kan även komma i form av magnetit, med nyanser som skiftar i grönt, blått och ibland svart. Magnetit bildar svårlösliga beläggningar och i kombination med kalk och salt kan det skapa pannsten. Beläggningarna skapas när järn fäller ut och bildar järnhydroxid, som sedan omvandlas till magnetit. Att det uppstår är naturligt, men bör motverkas för att skydda viktiga funktioner i ditt hushåll. Annars finns en risk att livslängden på ditt värmesystem och vattenledningar förkortas.

Risker

Konsekvenserna varierar, men kan bli svåra att åtgärda. Pannsten som bildats på en värmeväxlare fungerar som en isolator som minskar verkningsgraden. Beläggningen kan också förstöra värmeelement genom att orsaka överhettning i dem. Pannsten ökar dessutom slitaget på kranar och shuntar, och täpper igen rörsystem. Beläggningar av magnetit som långsamt växer utan att du gör något åt dem kan bli en dyr affär i längden.

Det kan orsaka onödiga fel och slitage som verkar relativt snabbt. Du kan uppleva att varmvattenpannan bullrar, får driftavbrott eller fungerar sämre. Energiförbrukningen i huset ökar och systemet blir mindre pålitligt.

Åtgärder

Vi hjälper dig undvika att beläggningar av magnetit växer och till slut korkar igen ditt vattensystem. Det finns ingen poäng att hantera vattensystem som slit-och-släng-produkter, de är en viktig del av husets funktion och med rätt hantering levererar de rent vatten i många år. Ta hand om din anläggning, så tar den hand om dig.

Med vårt magnetitfilter Centramag 2 fångas magnetit enkelt upp. Resultatet blir minskade uppvärmningskostnader och maximal livslängd för dig anläggning. Magnetitfiltret är både enkelt att installera och att underhålla. Har du frågor om våra tjänster eller magnetit i sig, tveka inte att höra av dig!