AVSYRNINGSFILTER

ALTERLINE

Alterline åtgärdar problem med lågt pH
och neutraliserar den aggressiva kolsyran
utan att höja hårdheten.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Alterline åtgärdar problem med lågt pH och neutraliserar den aggressiva kolsyran utan att höja hårdheten.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN…………………………………….. 16 bar
Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs……………………Nej
Elanslutning för automatik…………….230 V 50 Hz

Produktval

 • Välj till väggfäste för doseringspump
  för smidig installation
 • Pulsvattenmätare K0.25 för pulsindikation
  till Alterline doseringspump

 

Ingår i leverans

 • Alterline doseringspump med signalkabel
  och sugslang
 • Statisk mixer med injektor
 • Alter+ ph-höjande vätska, 25 liter

Funktionsbeskrivning

Vattnet passerar en pulsvattenmätare som ger signal åt membranpumpen att dosera.

Vid varje pumpslag tillsätts den basiska vätskan Alter+ som består av Natriumkarbonat och Kaustiksoda (2%). Den mättade lösningen höjer pH-värdet och binder samtidigt den aggressiva kolsyran (CO2) utan att driva på vattenhårdheten.

Vattnet och vätskan blandas effektivt genom turbulens via den statiska mixern och ett mycket jämnt pH-värde erhålls.

Alter+ har en begränsad löslighet och kan därför inte driva pH-värdet över sitt gränsvärde och är därmed mycket konsumentvänlig.

Tekniska fakta

 • Maxtryck/PN…………………………………….. 16 bar
 • Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
 • Avlopp för backspolning krävs……………………Nej
 • Elanslutning för automatik…………….230 V 50 Hz

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Statisk mixer
5. Pulsvatttenmätare
5. Alterline
Indosering vid 3 bar
Finjustering från 1:1:30 %50 %70 %
Modellml/literml/literml/literMax slag/minMax l/min
Alterline0,410,60,8300
Pulsvattenmätare K0.2585
Byggmått mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupAnslutning
Alterline520240257119145G20
Pulsvattenmätare K0.2552024710919099G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.