Aqua expert

Vattenanalys

Aqua Experts analyspaket för vattenprov innehåller allt du behöver: provflaskor, formulär och en svarsförsändelse. Samtliga vattenanalyser utförs på ackrediterat laboratorium.

Allt börjar med en vattenanalys!

Aqua Experts analyspaket för vattenprov innehåller allt du behöver: provflaskor, formulär och en svarsförsändelse. Enkelt, tydligt och bara att posta. Samtliga vattenanalyser utförs på ackrediterat laboratorium, vilket för dig som kund innebär att analysarbetet håller en hög kvalitativ nivå. De analyserar vattenprovet och sedan återkopplar vi snabbt med förslag på åtgärder.

Beställ vattenanalys

 

Leverans / Frakt 

I Aqua Premium boxen ingår returfrakt till lab.

För övriga provpaket hanteras emballage, som provflaskor och informationsmaterial, från lab och skickas från laboratoriet med sms-avisering via Jetpak.
Försändelsen hämtas ut på närmaste postkontor/ utlämningsställe.
Om försändelsen innehåller kylklampar skall dessa frysas och skickas med så provet håller sig kallt.
Prover i kylväska lämnas i första hand in på närmsta inlämningsställe enligt bifogad adresslista.
Finns ej denna möjlighet skickas emballaget via postens företagspaket; Parcel på egen bekostnad.

Tänk på att hålla tiden mellan provtagning och ankomst till labb så kort som möjligt för säkrast resultat! Skicka helst Måndag-Onsdag. Efter ca 10 arbetsdagar efter ankomst till lab kommer rapporten.

Påsk-, Midsommar-, Jul-, Nyårs-afton samt röda dagar håller laboratorier och inlämningsställen stängt.
Eurofins förklaring till analysresultat för brunnsvatten

 

Förklaring E / A-vatten

E (enskilt)-vatten: Tillhandahåller i genomsnitt mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn och försörjer färre än 50 personer.

Livsmedelsverkets råd och gränsvärden för E-vatten i  Råd om enskild dricksvattenförörjning

A (allmänt)-vatten: Försörjer fler än 50 personer / används av en kommersiell eller offentlig verksamhet, mer än 10 m3 dricksvatten/dygn.

Krav för A-vatten Verksamhetsutövaren av dricksvattenanläggningen ansvarar för att det vatten som distribueras följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, med gränsvärden i SLVFS 2001:30 och allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004. För att uppfylla de kraven kan det vara bra att samla information och dokumentation i ett egenkontrollprogram, i samarbete med din kommun (kontrollmyndighet).

Egenkontroll för A-vatten dricksvattenanläggning, Dokumentationen av egenkontrollen bör innehålla: allmänna uppgifter som namn på anläggning, ansvarig, kontrollmyndighet, antal personer som försörjs, volym, teknisk information om brunn, vattenverk och avlopp med ritningar, flödesschema, faroanalys, skötselinstruktioner, lista på ev. kemikalier, provtagningsrutiner, analysresultat, åtgärder vid problem, revisioner samt beslut från kontrollmyndighet tex din kommun.