Arsenikfilter

ARSENIC G

Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter
av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN………………………………………. 6 bar
Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
Arbetstemperatur:…………………………. max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Ingår i leverans

  • Filterbehållare i glasfiber
  • Filtermassa
  • Tidstyrd automatik för backspolning

Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar jonbytarmassan absorberas arseniken och ett rent vatten erhålls.

För att motionera filtermassan och undvika kanalbildningar returspolas denna efter bestämda intervaller.

Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin mättnadsgrad.

Tekniska fakta

  • Maxtryck/PN………………………………………. 6 bar
  • Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
  • Arbetstemperatur:…………………………. max 40 °C
  • Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
  • Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Arsenic G
Hastighet (Bv/h):< 27Intermittent *SpolflödeBackspolningsvolymIndex ASMIndex SIR1300
Modelll/minl/minl/min (2,5bar)literIndex (μg/m³)
ARSENIC G1223391515015120042480
ARSENIC G16346425250302400113280

* Gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym.

Byggmått, mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupAnslutning
ARSENIC G125202951420310310G20
ARSENIC G165203051890420420G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.