Aqua expert

Allt börjar med en vattenanalys!

I samarbete med Östervåla VVS Service.

* = obligatoriskt fält

 

Kontaktuppgifter

Namn*

Fyll i ditt namn

Adress*

Fyll i din Adress

Postnummer*

Fyll i ditt postnummer

Postort*

Fyll i ditt postort

Telefon hem

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post*

Fyll i en korrekt e-post

Val av analyspaket


Liten Kem 395 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st liten kem.(fysikalisk/kemisk) för 395kr
COD(Mn), pH, alkalinitet, färg, lukt, nitratkväve, klorid, nitritkväve, järn, mangan, hårdhet(dH), bottensats, grumlighet, agg.kolsyra(beräknad)

 

Faktura med 30 dagars betalningsvillkor skickas i paketet med flaskan.

Analyserbjudande nedan utförs av vår samarbetspartner ALcontrol. 

Allt emballage så som provflaskor och informationsmaterial från ALcontrol skickas från laboratoriet i Linköping. Försändelsen hämtas ut på närmaste postkontor/utlämningsställe. 


Socialstyrelsens Normalpaket 1095 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st SoS Normalpaket. Pris 1095kr.
Analyspaketet omfattar: Stor Kem, radon samt mikrobiologisk analy)

 


Stor Kem 745 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st Stor Kem. Pris 745kr
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, urbiditet, färg, lukt, fluorid, nitratkväve, nitrat, klorid, sulfat, ammoniumkväve, ammonium, nitritkväve, nitrit, fosfat, fosfatfosfor, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan, natrium, hårdhet (total).


Radonanalys 375 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st radonanalys. Pris 375:- inkl. moms.

 


Mikrobiologisk analys 425 kr

Ja tack, härmed beställer jag 1 st bakteriologisk analys. Pris 425kr
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn Escherichia coli Koliforma bakterier

 


 

Övriga uppgifter

Antal

Ev kampanjkod

Bifogad fil

 

 

 

Meddelande