Aqua expert

Vattenprov i din egna brunn

Om du har en egen brunn så kan vi utföra vattenanalys på vattnet i din brunn. Om du vill veta huruvida din brunn behöver ett filter kan våra vattenprov hjälpa dig med det.

Vi anlitar ackrediterade laboratorium för att du som kund ska vara säker på att vårt arbete är professionellt samt oberoende från säljverksamheten. Våra provpaket innehåller godkända metoder som kontrolleras och följer SWEDACs kvalitetssystem.

 

Så testar du ditt brunnsvatten

Om du vill veta mer om ditt behov för filter och väljer att ta en vattenanalys hos oss är processen väldigt enkelt. Du får en förfrankerad adresserad box hemskickad. Du fyller flaskorna med vatten och skickar sedan in ditt vattenprov tillsammans med ett frågeformulär. Det hela är väldigt smidig och kostar dessutom bara 1995:-, inklusive moms och porto.

 

Laboratoriet testar följande som standard

Kem: Konduktivitet, Turbiditet, Langeliers index, Lukt, pH, Färg, Alkalinitet, Aggressiv kolsyra, Klorid, Järn, Järn ELOF, Mangan, Koppar, Kisel, Kalcium, Magnesium, Natrium, Totalhårdhet, Nitrat, Nitrat-kväve, Nitrit, Nitrit-kväve, NO3/50+NO2/0,5, Ammonium, Ammonium-kväve, Kalium, Fosfat, Fosfat-fosfor, CODMn, Sulfat, Fluorid, Anjoner summa & katjoner summa.
Tungmetaller: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen & Uran.                              
Radon

 

Du kan även välja att mäta bakterier genom att även beställa det mikrobiologiska provet.

 

Beställ vattenprov för brunn idag!

Skicka in ditt vattenprov idag och gör en brunnsvattenanalys hos oss. Du får en professionellt utförd och komplett brunnsvattenanalys som berättar allt om kvaliteten på vattnet i din brunn!

Det finns en del problem som är vanliga att finna hos brunnsvatten. Till exempel kan det förekomma höga halter av järn, mangan eller humus. Detta kan visa sig genom att vattnet får en annorlunda smak eller att det missfärgas. Ett annat vanligt problem, som är svårare att upptäcka, är höga radonhalter. Förhöjda halter av dessa ämnen skadar såväl vattenrör och ledningar som oss människor. Med vattenprov från Aqua Expert kan du få reda på halterna av dessa ämnen i ditt brunnsvatten.

Filter anpassade för vattenrening i brunnar

Hos Aqua Expert hittar du olika typer av filter som är anpassade för att använda vid vattenrening i brunn. Dessa olika brunnsfilter tar hand om de vanligaste vattenproblemen som du kan stöta på med ditt brunnsvatten. Till exempel hittar du järn & manganfilter, humus samt radonfilter i flera olika utföranden beroende på dina specifika krav och hur din brunn ser ut. Vi erbjuder oftast många olika lösningar på ett problem, så att du kan hitta det brunnsfilter som passar dig bäst.