Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Järn & Mangan

Finns i de flesta borrade brunnar och ger ofta ifrån sig beläggningar och avlagringar i form av rostbrun och svart beläggning. Vattnet smakar och luktar oftast metalliskt och smak av blod är inte helt ovanligt. 

Järn och Mangan innebär ökad risk för både skador på textilier vid tvätt i första hand och stora kostnader för byte av ledningsnät och installationer.

Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt.

Problem

  • Missfärgning av textilier.
  • Avvikande lukt och smak.
  • Avlagringar på sanitetsporslin, samt ev. synliga partiklar i vattnet..

Risker

Skador