Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningarna till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Vad är problemet med vattnet?

I enskilda vattentäkter kan den kemiska sammansättningen skapa missfärgningar, beläggning och avlagringar vilket medför att ledningar och installationer behöver bytas i förtid. 

Ledningsangripande egenskaper medföra materiella skador med stora kostnader som följd i samband med vattenskador. Det märks som oftast via de små angelägenheterna där tvätten blir missfärgad eller sanitetsporslin som antar en estetisk oönskad beläggning. Det kan även vara lukt och smak på vattnet som kan vara en indikation på att vattnet är hälsopåverkande. 

Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.
 

Rostbruna & svarta beläggningar på sanitetsporslin

Vitgrå beläggning på rostfria ytor, duschvägg och blandare

Grön till blå avlagring på strålsamlare och sanitetsporslin

Gult missfärgat vatten / ytvatten

Lukt och smak

Grumligt, opalescens vatten

Osynliga hoten