Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Bakterier

Bakterietillväxt i vattnet orsakas oftast via  jord och fekalförorening, till exempel via avlopp eller gödsel. Detta innebär risk för sjukdomsframkallande organismer.

För att ta bort bakterier i vattnet på ett säkert sätt används ett UV-/bakteriefilter som tar död på organismer och virus på DNA-nivå.
 

Problem

  • Vattnet har en obekant lukt, lite avvikande färg och kan lämna avlagringar som uppfattas som slemliknande.
  • Magproblem som kan härledas till vattnet.

Risker

Skador