Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Hårt vatten

Hårt vatten innebär en hög koncentration av kalcium- och magnesiumjoner som ger kalkavlagringar. Det innebär en risk för utfällningar i ledningar och framför allt vid upphettning där de hårdhetsbildande jonerna fäller ut och bildar pannsten. Vid tvätt kan hårt vatten ge skador på textilier.

Problem med hårt vatten åtgärdas med ett mjukvattenfilter och återbetalningstiden är kort då intjäningen på värmekostnaden minskar med 2000-3000 kr/år. 

Problem

  • Gråvita beläggningar på blandare och strålsamlare. 
  • Gråaktiga missfärgningar på textilier vid tvätt.

Risker

Skador