Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Humus, ytvatten

Vattnen som innehåller organiskt material kan ge vattnet avvikande lukt, smak och färg. Detta indikerar att vattnet är påverkat av ytligt markvatten. Vid inträngning av ytvatten, innehållande organiskt material (humus), så gynnas mikrobiologisk tillväxt av bakterier och mikroorganismer.

Problemet åtgärdas med ett humusfilter.

Problem

  • Gult och grumligt vatten som luktar illa.
  • Obehagligt att dricka vattnet. 

Risker