Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningarna till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Nitrat, arsenik, uran

Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen. Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov. I samtliga fall kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

Vi har effektiva filter mot Nitrat, Arsenik och Uran.
 

Problem

Nitrat 

Osynligt hot. Avloppet läcker eller så rinner ytvatten från gödslad åkermark in i brunnen.

 

Arsenik

Osynligt hot. Förekommer naturligt i berggrunden eller via föroreningar.

 

Uran

Osynligt hot. Förekommer naturligt i berggrunden.
 

Risker

Skador