Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Omvänd osmos

Löser problem med de flesta svårhanterliga joner, skadliga föroreningar, läkemedelsrester och bekämpningsmedel.

Genom att använda omvänd osmos som teknik så får du alltid ett rent vatten av hög kvalitet ur kranen. 

Vanligaste problemområdet där tekniken gör sig bäst lämpad är höga salthalter, som ex klorid och natrium. Alltför höga koncentrationer kan göra vatten oanvändbart som dricksvatten och leder till  korrosionsskador på vattenledningar och vvs-installationer. Tekniken används även mot svårfiltrerade joner som fluorid.    
 

Problem

  • Klorid och natrium i grundvattnet kan ha sitt ursprung från relikt vatten, men förekommer även naturligt i berggrunden genom läckage från havsvatten vid kustnära områden.
  • Fluorid påverkar emaljbildningen hos barn och leder till permanenta skador.

Risker

Skador