Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Radon i vattnet

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Risk finns för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid bruk av vatten vid t.ex. dusch och annan användning av rinnande vatten där långvarig exponering ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon från bostäder orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige.

Vår radonavskiljare luftar bort radon, samt löser vissa andra vattenproblem som kolsyra och till viss begränsning även pH-värdet.
 

Problem

  • Osynligt hot. När grundvatten passerar uranhaltiga bergarter, kan det bildas radon i den sönderfallskedja som börjar med uran och slutar med bly, och den radioaktiva gasen tillförs vattnet.

Risker

Skador