Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Surt & Aggressivt vatten

Ett surt och aggressivt vatten ger grönaktiga utfällningar på kopparrör och beläggningar i både handfat och i strålsamlaren. Medför risk för korrosion på ledningar, som i sin tur kan leda till ökade metallhalter i dricksvattnet.

Åtgärdas med ett pH-höjande avsyrningsfilter.
 

Problem

  • Gröna beläggningar på kopparrör/-kopplingar, på sanitetsporslin och i kranens strålsamlare.

Risker

Skador