Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Svavelväte

Svavelväte är en gas som lätt binder sig till vattnet. Lukten från svavelväte brukar liknas vid ruttna ägg.

Den går inte att upptäcka med blotta ögat. Svavelväte är en förening av svavel och väte och naturligt förekommande i djupare borrade brunnar. Ytligare fickor av gasen kan även förekomma. 

Hur skadligt svavelväte är för hälsan beror på koncentrationen, men vid stora mängder märks symptom som huvudvärk, illamående, ögonsveda och orkeslöshet.

Åtgärdas genom att syresätta vattnet kraftigt.
 

Problem

  • Vattnet luktar som ”ruttna ägg”. Inträffar redan vid låga halter av svavelväte.

Risker

Skador