Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Alterline

Alterline åtgärdar problem med lågt pH och neutraliserar den aggressiva kolsyran utan att höja hårdheten.
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

  • Välj till väggfaste för doseringspump för smidig installation
  • Pulsvattenmätare K0.25 för pulsindikation till Alterline doseringspump

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vattnet passerar en pulsvattenmätare som ger signal åt membranpumpen att dosera. 
Vid varje pumpslag tillsätts den basiska vätskan Alter+ som består av Natriumkarbonat och Kaustiksoda (2%). 
Den mättade lösningen höjer pH-värdet och binder ­samtidigt den aggressiva kolsyran (CO2) utan att driva 
på vattenhårdheten.
Vattnet och vätskan blandas effektivt genom turbulens via den statiska mixern och ett mycket jämnt pH-värde erhålls. ­Alter+ har en begränsad löslighet och kan därför inte driva pH-värdet över sitt gränsvärde och är därmed mycket konsumentvänlig.