Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Aquamix

Aquamix åtgärdar flera problem med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.
Aquamix reducerar förhöjda halter av humus, järn och mangan, samt avhärdar hårt vatten och åtgärdar problem med lågt pH-värde.
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.
 

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vattnet passerar först ett skikt av anjonmassa som ­avlägsnar humussyrorna till förmån för kloridjoner. 
Därefter passerar vattnet en filtermassa tillverkad av syntetisk zeolite som är mycket mer slitstark än traditionella katjonbytare. 
När båda materialen är mättade regenereras de med en saltlösning. 
De kombinerade filtermassorna kan rengöras med en basisk vätska som som rekonditionerar materialen till en mycket lång livslängd (10-15 år).