Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Arsenic R

Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa. Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar jonbytarmassan absorberas arseniken och ett rent vatten erhålls.

För att ­motionera filtermassan och undvika kanalbildningar returspolas denna efter bestämda intervaller. 

Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin mättnadsgrad.