Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Carbo

CARBO är ett kolfilter som reducerar humushalten (COD) med hjälp av aktivt kol.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar det aktiva kolets mikrokanaler adsorberas bl.a. humuspartiklar, gaser, lukt och färg, kloramider och andra kolloidala ämnen på kolets enorma ytarea, uppemot 1000 m2. När mikrokanalernas yta blivit mättad byts det förbrukade kolet ut och ersätts mot ny. 
Backspolning sker minst en gång i veckan för att avlägsna större partiklar som inte passerar genom mikrokanaleras öppning och därmed hämmar adsorbtionen, kolbädden luckras även upp för att undvika kanalbildning. 
Detta kan ske både manuellt eller med tids- alternativt volymstyrd backspolning.