Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Centramag 2

Magnetitfilter för vattenburna värmesystem

Värmesystemets flöde leds in i en av Centramags anslutningar. Vattnet passerar runt magneten som fångar magnetiten. Icke magnetiska föremål fångas i filtrets smutsavskiljare. 

Centramag 2 installeras enkelt på returledningen efter den sista radiatorn och så nära värmekällan som möjligt.

Underhåll utförs utan demontering av filtret.