Aqua expert

Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Crystal Right

Kombinationsfilter som reducerar problem med järn och mangan.
Välj till massa för att åtgärda hårdhet, ammonium lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte.
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

  • Typ av filtermassa: 
    CR100 åtgärdar även hårdhet, ammonium, lågt pH och aggressiv kolsyra
    CR200 åtgärdar även hårdhet och ammonium
  • Tillval: KDF-massa för reducering av svavelväte

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar filtermassan byts positiva joner som järn, mangan, kalcium och magnesium ut mot natrium.
Filtermassan absorberar även kolsyra (CO2) och ammonium. När mättnad uppnåtts regenereras materialet med hjälp av koksalt (NaCl) och filtret återgår till fullgod funktion. 
Filtermaterialet kan även mixas med andra jonbytande ­massor oavsett jonladdning.