Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Ergo

Ergo avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.
Liten, lättplacerad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

  • Förfilter Kinetico rekommenderas vid egen brunn

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar filtermediat byts de positiva laddade hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium.

Då filtermediat inte är jonselektivt kan även andra positivt laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet. När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett mjukt vatten som även kan spädas med råvatten till önskad vattenhårdhet. 

När filtermediat är mättat regenereras det med koksaltlösning och filtret kan återgå till fullgod funktion. 

I filtrets kombinerade kabinett ryms både filterkärlet och saltbehållare som därför erfordrar mindre plats. 

Filtret är helautomatiskt.