Aqua expert

Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Ferroline

Kombinationsfilter som åtgärdar problem med järn och mangan  
– samt lågt pH och aggressiv kolsyra.
Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

  • Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vatten passerar luftinjektorn dras syrerik luft in som i kombination med katalytiskt oxiderande filter­media fäller 
ut järn och mangan till ­fasta partiklar och filtreras. Filterbäddens övre skikt neutraliserar kolsyran (CO2) och justerar upp pH-värdet. 
När filterbädden mättats backspolas det i motsatt riktning och med hjälp av luftinblandningen från injektorn erfordras endast en begränsad mängd vatten för att klara gällande avloppsstandard. 
Efter avslutad backspolning övergår ­systemet i filtreringsläge med hjälp av automatiken. 
Finns alternativt även i manuellt backspolningsutförande.