Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Göingefilter K

Göingefilter K åtgärdar problem med lågt pH-värde och ­aggressiv kolsyra.
Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår

Produktval

  • Går att komplettera med Ecoflush Luftinjektor för att minska driftkostnaden eller om pumpen har låg kapacitet

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vattnet passerar filterbädden uppströms och får bädden att fluidisera(sväva). 

Filtermaterialet som består av halvbränd dolomit neutraliserar kolsyra­ (CO2) genom att kolsyran urlakar kalkens karbonatinnehåll, ombildning sker till bikarbonat med ökad alkalinitet som följd. Då dolomitmassan innehåller stora mängder magnesiumoxid kommer pH-värdet att justeras upp snabbt genom filterbädden.