Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Göingefilter Kombi

Kombinationsfilter som åtgärdar problem järn och mangan,
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.
Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Produktval

  • Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning
  • Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen
    – ett avloppsvänligt tillval.

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och mangan fälls ut till partiklar och filtreras. Filterbäddens övre skikt neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar upp pH-värdet.
Processen återupprepas med hjälp av filtrets cirkulationspump genom returledning från hydrofor och ett flerfiltrerat vatten erhålls med fördelen att höga mängder järn och mangan kan filtreras bort via cirkulationens långsamma flöde. När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt riktning. 
Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtrerings­läge men hjälp av automatiken. 
Finns alternativt även i manuellt back­spolningsutförande.