Aqua expert

Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

H50 - H200

Humusfilter H50-H200 tar bort förhöjda halter av COD med effektiv jonbytarmassa. 
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar den makroporösa anjon­bytaren avskiljs de negativt laddade humösa ämnena effektivt via jonbytet.

Då filtermediet inte är jonselektivt kan även andra negativt laddade joner hanteras beroende på jonernas affinitet. 

När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett ­humusfritt vatten. Vid uppnådd mättnad ­regenereras filtermassan med hjälp av koksalt­lösning och filtret återgår till fullgod funktion. Filtermediet kan även mixas med andra jon­bytande material där även positivt laddade joner kan hanteras. 

Filtret är helautomatiskt och kan fås med tids- eller volymstyrt utförande. 

Om råvattnet påvisar hög alkalinitet behöver frigjord kolsyra (CO2) neutraliseras genom ett efterföljande avsyrningsfilter.