Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

M25 - M500

Mjukvattenfiltret avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår

Produktval

  • Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

Ingår i leverans

Tryggt köp

När vattnet passerar filtermediat byts de positivt laddade hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium. 

Då filtermediat inte är jon-selektivt kan även andra positivt laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet. När vattnet haft erforderlig kontakttid fås ett mjukt vatten som även kan spädas med råvatten till önskad vattenhårdhet. 

När filtermediat är mättat regenereras det med koksalt­lösning och filtret återgår till fullgod funktion. 

Filtret är helautomatiskt och kan fås med tids- eller volymstyrt utförande.