Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

N50-N200

Nitratfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen nitrat med effektiv jonbytarmassa. 
Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vid vattnets passage genom filtermassan, som är laddad med natriumklorid (NaCI), byter natrium­kloriden plats 
med nitratjonerna som ger ett nitratfritt vatten. 

Filtermassan blir så småningom mättad, varpå en regenerering utförs. Filtermassan laddas då åter med natriumklorid. Hur ofta filtret behöver regenereras beror på vattnet egenskaper samt vattenförbrukningen.