Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Radonett

Europas mest sålda radon­avskiljare. 
Tar även bort radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde.
Fri från kemiska tillsatser. Hög kapacitet med låga drift­kostnader

Ingår i leverans

När radonhaltigt vatten träder in i oxidations­kammaren syresätts vattnet rigoröst genom luft­injektorn. Detta tillsammans med en väl designad spridare försäkras en mycket hög kontaktyta mellan luft/vatten som säkerställer att radondöttrar driver över till omgivande luft. 

Då luftinjektorn skapar ett övertryck i radonavskiljaren leds den radon­kontaminerade luften utomhus via en ventilationskanal utan ventilationsfläkt. 

Då syresättningen av vattnet är så stor leder det även till att svårfällda ­gaser som metan samt lättare gaser såsom svavelväte, oxideras. Även kolsyran neutraliseras och ombildas till en karbonat som höjer vattnets pH-värde.