Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

RO MO

RO MO filtrerar bort en mängd föroreningar, bland annat höga halter av salt, fluorid, nitrit, nitrat, arsenik och uran.
Lätt att installera och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

Tryggt köp

Omvänd osmos (RO) är helt kemikaliefritt. 
Vattnet renas genom att det trycks parallellt med ytan på ett semipermiabelt membran som är genomträngligt för vatten men inte för större molekyler. 

Oönskade joner som salt, fluorid, nitrit och nitrat hålls ­tillbaka av membran och leds ut i avloppet, på andra sidan membranet fås ett permeat, det renade vattnet. Förfiltreras genom ett sediment- och ett kolfilter, efter ­membranet sitter ytterligare ett kolfilter. 

Inbyggda tryckvakter finns mot torrkörning samt för högt tryck, nivåvakt finns då filtret körs mot lågvattenreservoar.