Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

Robust

Robust använder omvänd osmos som vattenreningsteknik vilket ­producerar ett riktigt rent vatten. 
Enkel att installera och fri från kemiska tillsatser

Ingår i leverans

Vattnet pressas in i ett eller flera membran via en distributionspump. Membranet tillåter vattenmolekyler att passera men jonerna stannar kvar. 
Membranen blir så småningom mättat(de) och ersätts efter ett visst tidsintervall eller beroende på vatten­förbrukning.