Aqua expert

Vattenfilter - Därför skall du välja Aqua Expert

Vi på Aqua Expert anser oss ha det bredaste sortiment med flest typer av vattenfilter,  vi har vattenrenare mot de vanligaste problemen och ofta flera olika sorters lösningar för samma  problem.

U50 - U200

Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv jonbytarmassa. 
Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

Tryggt köp

Vattnet passerar filtermassan som absorberar uran. 
För att motionera filtermassan och undvika kanalbildningar returspolas filtermassan efter specifika intervaller. 
Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad vattenförbrukning. 
Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin mättnadsgrad.