Svårupptäckta problem

N50 – N200

N50 – N200

Nitratfilter N50 - N200Nitratfilter som tar bort förhöjda halterav föroreningen nitrat med...

läs mer
ARSENIC R

ARSENIC R

Arsenikfilter ARSENIC RArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med...

läs mer
ARSENIC G

ARSENIC G

Arsenikfilter ARSENIC GArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med...

läs mer
U50 – U200

U50 – U200

Uranfilter U50 - U200Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv...

läs mer
AQUAMIX

AQUAMIX

Humus Kombinationsfilter AQUAMIXAquamix kan åtgärda flera problemområden med vattnet genom att...

läs mer